• 078 6162196
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacy Verklaring

Datum laatste wijziging: 1 mei 2018

Wij nemen privacy serieus. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt worden, met welk doel dit gedaan wordt en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

Privacybeleid

Wij verwerken, beheren en beveiligen persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. De persoonsgegevens van onze relaties, klanten en medewerkers zijn bij ons veilig. Daarbij wordt voldaan aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Wij willen veilig en adequaat met persoonsgegevens omgaan, op zo’n manier dat onze klanten en relaties goed worden bediend, dat wij een goede relatie onderhouden met haar contacten en dat gegevens van personeel binnen de wettelijke bepaling worden bewaard.

Persoonsgegevens en doel verwerking

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor de werkzaamheden, in opdrachten voor klanten, om een goed contact te houden met relaties en wat nodig is voor een adequaat personeelsbeleid. Wij gebruiken persoonlijke gegevens maar verwerken geen bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de AVG).
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadressen;

De website van ons bedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan wordt er zo spoedig mogelijk naar gekeken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslag:

 • Het uitvoeren van de opdracht;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure;
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Het verwerken van persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte;

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons veiligheidsbeleid.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Om een goed contact te houden met relaties bewaren we de NAW- en contactgegevens, van klanten en relaties gedurende 2 jaar. Voor de personeelsadministratie zijn er wettelijke termijnen die wij opvolgen.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de organisatie zijn contracten afgesloten en afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies. Daarnaast worden er ook analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Informatie en rechten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (één van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons.

 

Contact

Steeg Schilderwerken
Mina Kruseman-erf 294
3315 GL Dordrecht
078 - 6162196
08:00 - 18:00
Image